LEA Palapelin käyttöohje

LEA Palapeli on suunniteltu kehittämään lapsen silmän-kädenkoordinaatiota ja käsitteen "samanlainen"/"erilainen" oppimista sekä nimeämään kuviot, joita myöhemmin käytetään näön testauksessa neuvolassa. Pelaamalla palapeliä lapsi tottuu kuvioihin ja testitilanteeseen, jolloin näöntarkkuus pystytään usein mittaamaan jo 1½-2 vuoden iässä tavanomaisen 3-4 vuoden sijaan. Peli kannattaa pitää lukuhetkeä vastaavana erityisenä leikkinä. Tällä tavoin lapsen mielenkiinto leikkitilanteeseen säilyy.

Aluksi käytetään testin värillistä puolta, jotta lapsi oppii käsitteen "sama" värien perusteella sekä mahdollisesti jo muotojen nimet, sitten mustavalkoista puolta.

Jos neljä koloa vaikuttaa liian vaikealta, peitä palapelistä talo ja omena ja lapsi saa yrittää laittaa ympyrän (pallo/rengas) ja neliön (ikkuna/palikka) koloonsa. Kun palikat menevät koloihinsa sujuvasti, vaikkei talo- ja omena-palikan koloa ole enää peitetty, otetaan mukaan ensin omena-palikka ja sitten talo-palikka.

Alla on nimivaihtoehtoja, joista voidaan valita yksi kustakin tai lapsi keksii itse paremmat nimet. Kertokaa lapsen käyttämät nimet tutkijalle neuvolassa tai lääkärin vastaanotolla.

LEA PALAPELIN PALIKAT

[ Näköni on tärkeä! -pääsivu | Näöntarkkuustestit ]